Prawo medyczne, farmaceutyczne oraz odszkodowania
Lublin – Adwokat Izabela Laurent

Zakres usług:

PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE

§ doradztwo prawne, prowadzenie konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie świadczenia usług medycznych przed podmioty lecznicze,

§ analiza zapotrzebowania oraz dobór formy prawnej dla danej działalności leczniczej, prowadzenie procesu rejestracji podmiotu leczniczego, reprezentacja Klienta w postępowaniu rejestrowym Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

§ opiniowanie oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej,

§ stała obsługa prawna podmiotów leczniczych,

§ reprezentacja sądowa Klientów w postępowaniach cywilnych oraz karnych, postępowaniach przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, postępowaniach dyscyplinarnych,

§ reprezentacja Klienta w przedsądowych negocjacjach oraz we wszelkich formach ugodowego sposobu rozwiązywania sporów na styku linii pacjent – podmiot świadczący usługi medyczne,

§ kompleksowe doradztwo w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych oraz ich wytwarzania i dalszego obrotu, warunków prowadzenia aptek, hurtowni oraz placówek obrotu pozaaptecznego,

§ reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej (NFZ, Ministerstwo Zdrowia, JST),

§ pomoc prawna przy przygotowaniu ofert oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących zawierania umów o świadczenie usług medycznych.

Powrót