Prawo rodzinne
Lublin – Adwokat Izabela Laurent

Zakres usług:

§ rozwody – bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie,

§ separacje,

§ unieważnienie małżeństwa,

§ umowne ustroje majątkowe małżeńskie,

§ alimenty – ustalenie, obniżenie, podwyższenie, zniesienie obowiązku alimentacyjnego,

§ ustanowienie rozdzielności majątkowej,

§ podział majątku wspólnego małżonków,

§ zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa,

§ małżeńskie ustroje majątkowe, podział majątku po ustaniu rozdzielności małżeńskiej,

§ sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi – dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi przysposobienie,

§ sprawy z zakresu opieki i kurateli.

Powrót