Prawo spadkowe
Lublin – Adwokat Izabela Laurent

Zakres usług:

§ sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

§ sprawy o dział spadku,

§ dziedziczenie ustawowe, testamentowe,

§ powództwa o zachowek,

§ przyjęcie i odrzucenie spadku,

§ unieważnienie testamentu,

§ wydziedziczenie.

Powrót