Ubezpieczenia społeczne
Lublin – Adwokat Izabela Laurent

Zakres usług:

§ Reprezentujemy pracodawców i pracowników we wszelkich sporach z ZUS dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także na etapie sądowym.

§ Pomagamy w kwestiach dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym, w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych, w kwestii odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a także ustalania i uzyskiwania przez pracowników prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

§ Doradzamy również w kwestii ustalenia przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia.

§ Reprezentujemy pracodawców w sprawach odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

Powrót