Zastępstwo procesowe / substytucja
Lublin – Adwokat Izabela Laurent

Zakres usług:

§ Kancelaria kieruje swą ofertę także do profesjonalnych pełnomocników: adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną na terenie Lublina, a także całej Polski. Zespół kancelarii oferuje profesjonalną substytucję przed Prokuraturą, Sądami oraz organami administracji
publicznej na terenie województwa lubelskiego, a w szczególności miasta Lublin, Świdnika.

§ W ramach realizacji usługi gwarantujemy udział profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego oraz notatkę z przebiegu czynności.

§ Wynagrodzenie za każdą sprawę uzgadniane jest indywidualnie.
Stawka za każdą sprawę uzgadniana jest indywidualnie.

Celem uzgodnienia zakresu czynności uprzejmie prosimy o kontakt:
kontakt@lubelskie-adwokat.pl lub telefoniczny (+48 781 560 831).

Powrót